اعضا هیأت امنا

استاد یدالله زاهدپاشا
استاد دانشگاه علوم پزشکی بابل - عضو هیأت مدیره ی انجمن پزشکان نوزادان کشور - عضو پیوسته فرهنگستان علوم پزشکی کشور
آقای دکتر حمید رضا کاظمی حاجی
پزشک و مدیر کلینیک پزشکی دکتر کاظمی در بندپی بابل
آقای دکتر اباذر اکبرزاده پاشا
رئیس بیمارستان شهید بهشتی شهرستان بابل - رئیس بخش پیوند کلیه بیمارستان - دانشیار دانشگاه علوم پزشکی بابل
آقای علیرضا قربانی گتابی
معلم بازنشسته - بازرس مدارس غیر دولتی و آموزشگاههای علمی
آقای صمد زاهدپاشا
نایب رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز - وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
آقای دکتر علیرضا فیروزجاهی
دانشیار و مدیر گروه آسیب شناسی دانشگاه علوم پزشکی بابل - عضو هیأت ممتحنه بورد تخصصی رشته ی آسیب شناسی کشور - مسؤل فنی و رئیس بخش آزمایشگاه بیمارستان آیت الله روحانی بابل
آقای دکتر جواد محمد پور تهمتن
دندانپزشک - مربی بالینی دانشکده ی دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی بابل - عضو هسته ی گزینش و هیأت رسیدگی به تخلفات کارکنان دانشگاه علوم پزشکی بابل – معاون سابق دانشجویی فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی بابل
آقای مهدی یوسف نیا پاشا
مشاور دبیرستانهای نمونه دولتی و دبیرستان الغدیر بابل - مشاور و مدیر کلینیک روانشناسی مهرافزا بابلسر
آقای دکتر امین پاشای امیری
استادیار واحد تهران مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی - وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی - مدیر عامل موسسه حقوقی بین المللی همراه - عضو کمیسیون بین الملل کانون وکلای دادگستری مرکز
ارسال یک پیام