جزئیات درباره کاروان اهدای کتاب

مؤسسه خیریهیار مهربان

اردیبهشت ۱۳۹۸ / مازندرانشهرستان بابل

ایستگاههای کاروان کتاب در روز:

یکشنبه ۲۲ اردیبهشت: بابل، خیابان آیت الله سعیدی، مقابل مرکز خرید عطر زیستان، پیاده راهِ سنگفرش(از ساعت ۱۰:۱۵ تا ۱۴:۱۵ و از ۱۷:۳۰ تا ۱۹:۳۰)

دوشنبه ۲۳ اردیبهشت: بابل، شهرک بهزاد، جنب پارک نوشیروانی(از ساعت ۱۰:۱۵ تا ۱۴:۱۵ و از ۱۷:۳۰ تا ۱۹:۳۰)

سه شنبه ۲۴ اردیبهشت: بابل، خیابان مدرس، مقابل مخابرات استان (از ساعت ۱۰:۱۵ تا ۱۴:۱۵ و از ۱۷:۳۰ تا ۱۹:۳۰)

چهارشنبه ۲۵ اردیبهشت: بابل، خیابان شریعتی، پارک شادی(از ساعت ۱۰:۱۵ تا ۱۴:۱۵ و از ۱۷:۳۰ تا ۱۹:۳۰)

پنج شنبه ۲۶ اردیبهشت: بخش بندپی غربی، خوشرودپی، پیاده رو جنب اداره آموزش و پرورش(از ساعت ۱۰:۱۵ تا ۱۱:۴۵) _ بخش بندپی شرقی، گلوگاه، سه راه فرهنگ، مقابل بانک کشاورزی (از ساعت ۱۲:۱۵ تا ۱۳:۴۵) _ بخش بابلکنار، مرزیکلا، مقابل مصلی(از ساعت ۱۷:۳۰ تا ۱۹)

ایستگاههای کاروان کتاب در شب:

یکشنبه تا پنج شنبه، ۲۲ تا ۲۶ اردیبهشت: کاروان در این پنج شب، از ساعت ۲۱:۳۰ تا ۲۳:۳۰ در بابل، خیابان شریعتی، پارک شادی، مستقر خواهد بود. همزمان، برنامه های جانبی (شامل اجرای زنده خوشنویسی و نقاشی توسط اساتید برجسته و قصه گویی برای کودکان) در کنار کاروان اهدای کتاب انجام می پذیرد.

نکته ۱: کاروان اهدای کتاب، از اهدای انواع کتابهای مفید و معتبر، اعم از نو و دست دوم، استقبال می کند، از جمله:

  • کتب آموزشی و کمک آموزشیِ مفید برای دانش آموزانِ مقاطع و رشته های مختلف
  • کتب مفید برای دانشجویانِ مقاطع و رشته های مختلف
  • کتب معتبر و مفید برای کودکان و نوجوانان(تربیتی، روانشناختی، داستانی، تاریخی و …)
  • کتب معتبر و مفید، در زمینه های مختلف، برای عموم مردم

نکته ۲: نیکوکارانی که قصد تهیه کتاب از طریق موسسه یار مهربان با هدف کمک به دانش آموزان و دانشجویان شایسته یاری را دارند، می توانند وجه مورد نظر خود را به شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۱۸۹۹۸۹۱۳۶۴ (به نام موسسه خیریه یار مهربان، نزد بانک ملی) واریز نمایند.

نکته ۳: اهدا کنندگان کتاب می توانند از میان کتابهای موجود نزد کاروان کمپین، یک کتاب را به انتخاب خود بردارند

.جزئیات درباره کاروان اهدای کتاب

ارسال یک پیام