درباره ی یار مهربان

مؤسسه خیریه یار مهربان با همت تعدادی از پزشکان، معلمان و حقوقدانان اهل بابل و با هدف حمایت از دانش آموزان و دانشجویان مستعد و شایسته ی یاری، تأسیس گردیده است. این مؤسسه در راستای نیل به هدف خود، اقدامات زیر را انجام می دهد. 

ایجاد سازوکارهای لازم برای شناسایی دانش آموزان و دانشجویان مستعد و حمایت از آنها

برگزاری برنامه هایی به منظور حمایت از دانش آموزان و دانشجویان مستعد و تشویق آنها  به نحو مؤثر

تأسیس کتابخانه و فضای مناسب برای مطالعه با فراهم کردن امکانات ویژه برای استفاده ی دانش آموزان و دانشجویان

مؤسسه در انجام امور خود از اصول زیر تبعیت خواهد نمود:

شفافیت در امور مالی و پاسخگویی در این زمینه

بهره گیری از کارآمدترین شیوه های مدیریتی در انجام امورات مؤسسه

اتخاذ تدابیر لازم جهت تضمین موفقیت مؤسسه در نیل به اهدافش در درازمدت

مراقبت دائم جهت حفظ شأن افراد مورد حمایت

تلاش مداوم جهت بهره گیری از پیشنهادات و انتقادات سازنده و سعی در جهت رفع نواقص

سخن مدیر عامل

شهرستان بابل در کنار برجسته بودنش از بسیاری جنبه ها، به خاطر دانش آموزان مستعدش و برخورداری اش از  استعدادهای علمیِ قابل توجه معروف است. بسیاری این منطقه را، علیرغم برخورداری اندکش از امکانات علمی و آموزشی، از جمله موفق ترین مناطق کشور در معرفی افراد شایسته به جامعه علمی کشور می دانند.

با این وجود، همچنان تعداد زیادی از جوانان مستعد این دیار از حدأقل امکانات لازم برای پیشرفت تحصیلی و علمی محروم هستند. بسیاری از این جوانان از داشتن فضای مناسب برای مطالعه بی بهره اند. همچنین، بر کسی پوشیده نیست که نداشتن وضعیت مالی مناسب، شرایط تحصیلی بسیاری از دانش آموزان منطقه را به طور منفی تحت تأثیر قرار می دهد. تأسف بارترین وضعیت، متوجه گروهی از این مستعدین می باشد که در حال گذراندن سالهای آخر دوران دبیرستان می باشند چرا که علیرغم اینکه اینان سالها وقت خود را صرف تحصیل نموده اند و در آستانه ی به ثمر رسیدن تلاش هایشان قرار دارند، به علت فقدان شرایط و امکانات مناسب، ممکن است به نتیجه ای که شایسته اش می باشند دست نیابند.

تعدادی از نخبگان و خیِّرین بابل، با آگاهی نسبت به آثار درازمدت و عمیق حمایت از دانش آموزان و دانشجویان مستعد و شایسته ی یاری، با تأسیس مؤسسه خیریه یار مهربان ، در صدد بر آمده اند تا در راستای توانمندسازی این جوانان اقدام نمایند و مانع از این شوند که چنین استعدادهایی، به دلیل فقدان امکانات مناسب، به رشدی که شایسته شان است دست نیابند.

ارسال یک پیام