حمایت مالی آنلاین

به زودی این امکان کمک آنلاین فراهم خواهد شد. برای کمک میتوانید از اطلاعات زیر استفاده کنید.

 

با حمایت خود سبب شکوفایی استعدادهای فرزندان سرزمین مان شویم.

مؤسسه خیریه یار مهربان بندپی خود را متعهد می داند کمکهای مردمی را به صورت بهینه و در راستای حمایت از دانش آموزان و دانشجویان مستعد به کار گیرد.

شماره حساب موسسه نزد بانک ملی شعبه میدان کشوری بابل:

۰۱۱۱۰۲۲۰۸۵۰۰۳

شماره کارت:

۶۰۳۷۹۹۱۸۹۹۸۹۱۳۶۴

شماره شبا:

IR580170000000111022085003

ارسال یک پیام