اعضا هیأت مدیره

استاد یدالله زاهد پاشا
رئیس‌ هیأت مدیره
آقای دکتر علیرضا فیروزجاهی
عضو هیأت مدیره
آقای دکتر جواد محمدپورتهمتن
نایب رئیس‌ هیأت مدیره
آقای مهدی یوسف نیا پاشا
عضو هیأت مدیره و خزانه دار
دکتر امین پاشای امیری
عضو هیأت مدیره و مدیر عامل
ارسال یک پیام