اختصاص هزینه ی مراسمات

متأسفانه در جامعه ی ما گاهی در مراسم ها اعم از مراسم شادی و غم، برخی هزینه های غیرضروری انجام می شود. می توانیم با کم کردن بخشی از هزینه ی مراسم ها و اختصاص آن به امور خیریه، اقدام به یک حرکت فرهنگی و اثرگذار بنماییم. بزرگوارانی که علاقه مندند چنین اقدام خیری را از طریق مؤسسه خیریه یار مهربان بندپی انجام دهند لطفاً با با روابط عمومی مؤسسه تماس حاصل فرمایند.

ارسال یک پیام