کمک آنلاین به یارمهربان
پرداخت تمام یا بخشی از هزینه های مجلس ترحیم
عضویت در باشگاه یاوران مهربان

یار مهربان

مؤسسه خیریه یار مهربان با همت تعدادی از نیکوکاران اهل شهرستان بابل و با هدف حمایت از دانش آموزان و دانشجویان مستعد و شایسته ی یاری، تأسیس گردیده است. این مؤسسه در راستای نیل به هدف خود، اقدامات زیر را انجام می دهد. ایجاد سازوکارهای لازم برای شناسایی دانش آموزان و دانشجویان مستعد و حمایت از آنها برگزاری برنامه هایی به منظور حمایت از دانش آموزان و دانشجویان مستعد و تشویق آنها به نحو مؤثر تأسیس کتابخانه و فضای مناسب برای مطالعه با فراهم کردن امکانات ویژه برای استفاده ی دانش آموزان و دانشجویان مؤسسه در انجام امور خود از اصول زیر تبعیت خواهد نمود: شفافیت در امور مالی و پاسخگویی در این زمینه بهره گیری از کارآمدترین شیوه های مدیریتی در انجام امورات مؤسسه اتخاذ تدابیر لازم جهت تضمین موفقیت مؤسسه در نیل به اهدافش در درازمدت مراقبت دائم جهت حفظ شأن افراد مورد حمایت تلاش مداوم جهت بهره گیری از پیشنهادات و انتقادات سازنده و سعی در جهت رفع نواقص

اعضاء هیأت امنا

استاد یدالله زاهدپاشا
استاد دانشگاه علوم پزشکی بابل - عضو هیأت مدیره ی انجمن پزشکان نوزادان کشور - عضو پیوسته فرهنگستان علوم پزشکی کشور
آقای دکتر حمید رضا کاظمی حاجی
پزشک و مدیر کلینیک پزشکی دکتر کاظمی در بندپی بابل

آقای دکتر اباذر اکبرزاده پاشا
رئیس بیمارستان شهید بهشتی شهرستان بابل - رئیس بخش پیوند کلیه بیمارستان - دانشیار دانشگاه علوم پزشکی بابل

آقای علیرضا قربانی گتابی
معلم بازنشسته - بازرس مدارس غیر دولتی و آموزشگاههای علمی

آقای صمد زاهدپاشا
نایب رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز - وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
آقای دکتر علیرضا فیروزجاهی
دانشیار و مدیر گروه آسیب شناسی دانشگاه علوم پزشکی بابل - عضو هیأت ممتحنه بورد تخصصی رشته ی آسیب شناسی کشور - مسؤل فنی و رئیس بخش آزمایشگاه بیمارستان آیت الله روحانی بابل

آقای دکتر جواد محمد پور تهمتن
دندانپزشک - مربی بالینی دانشکده ی دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی بابل - عضو هسته ی گزینش و هیأت رسیدگی به تخلفات کارکنان دانشگاه علوم پزشکی بابل – معاون سابق دانشجویی فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی بابل
آقای مهدی یوسف نیا پاشا
مشاور دبیرستانهای نمونه دولتی و دبیرستان الغدیر بابل - مشاور و مدیر کلینیک روانشناسی مهرافزا بابلسر

آقای دکتر امین پاشای امیری
استادیار واحد تهران مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی - وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی - مدیر عامل موسسه حقوقی بین المللی همراه - عضو کمیسیون بین الملل کانون وکلای دادگستری مرکز

ارسال یک پیام